top of page

Charitable Clinic in Huế January 18th, 2022

Trước tiên Sr và Hội Dòng cám ơn Hội HopeToday và Quý Ân Nhân rất nhiều đã giúp đỡ cho Hội Dòng có điều kiện để giúp đỡ cho dân nghèo vùng Phú Hậu và những vùng lân cận có thuốc men để uống.  Xin Chúa chúc lành và trả ơn cho Hội và Quý Ân Nhân.


Sr kính gửi đến Hội vài hình ảnh khám bệnh trong bốn tháng vừa qua.  Do tình hình dịch bệnh nên khám bệnh có hạn chế và ngồi giản cách cũng như phải đo nhiệt độ trước khi khám...Và ngoài ra cấp thuốc thì phần nhiều bệnh nhân gọi qua điện thoại, những bệnh nhân tiểu đường, huyết áp và bị mỡ máu cũng như cho những bệnh nhân bị thoái hoá khớp...Sr chuẩn bị thuốc và bỏ ở nhà khách, Sr nhà khách hỏi đúng tên tuổi thì trao cho họ.  Tình hình dịch bệnh càng ngày càng tăng xin Chúa cho dịch bệnh sớm chấm dứt.  Vài hàng làm tin.


Xin Chúa luôn gìn giữ Quý Hội và Quý Ân Nhân được Bình An, Sức Khoẻ.

Charitable Clinic in Huế January 18th, 2022: Portfolio
bottom of page