top of page

COVID-19 Relief Mission: September 2021

đại diện cho HopeToday , ND Mission 2021-2022 phát 182 phần quà cho dân nghèo làng Nutrieng, Huyện Chư Sê/Gia Lai & 42 phần cho làng Phong Jari. Mỗi phần gồm 10 kg gạo, 1 thùng mỳ, 1 kg cá, 1 chai dầu, 1 chai nước tương tổng cộng mỗi phần $300k x 224 = $67,200,000. 

On behalf of HopeToday, ND Mission 2021-2022 distributed 182 gifts to poor people in Nutrieng village, Huyện Chư Sê/Gia Lai district & 42 portions to Phong Jari village. Each portion includes 10 kg of rice, 1 box of noodles, 1 kg of fish, 1 bottle of oil, 1 bottle of soy sauce totaling $300k x 224 = $67,200,000.

Covid-19 Relief ND Mission 21/22: Portfolio
bottom of page