top of page

COVID-19 Relief Mission: September 2021

đại diện cho HopeToday , ND Mission 2021-2022 phát 182 phần quà cho dân nghèo làng Nutrieng, Huyện Chư Sê/Gia Lai & 42 phần cho làng Phong Jari. Mỗi phần gồm 10 kg gạo, 1 thùng mỳ, 1 kg cá, 1 chai dầu, 1 chai nước tương tổng cộng mỗi phần $300k x 224 = $67,200,000. 

On behalf of HopeToday, ND Mission 2021-2022 distributed 182 gifts to poor people in Nutrieng village, Huyện Chư Sê/Gia Lai district & 42 portions to Phong Jari village. Each portion includes 10 kg of rice, 1 box of noodles, 1 kg of fish, 1 bottle of oil, 1 bottle of soy sauce totaling $300k x 224 = $67,200,000.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

ht75.jpg
press to zoom
ht67.jpg
press to zoom
ht72.jpg
press to zoom
ht80.jpg
press to zoom
ht36.jpeg
press to zoom
ht73.jpg
press to zoom
ht62.jpg
press to zoom
ht72.jpg
press to zoom
ht66.jpg
press to zoom
ht67.jpg
press to zoom
ht34.jpeg
press to zoom
ht32.jpeg
press to zoom
ht33.jpeg
press to zoom
ht31.jpeg
press to zoom
ht28.jpeg
press to zoom
ht27.jpeg
press to zoom
ht29.jpeg
press to zoom
ht30.jpeg
press to zoom
hopetoday1.jpeg
press to zoom
ht26_edited.jpg
press to zoom
ht26.jpeg
press to zoom
ht79.jpg
press to zoom
ht75.jpg
press to zoom
ht67.jpg
press to zoom
ht72.jpg
press to zoom
ht80.jpg
press to zoom
ht36.jpeg
press to zoom
ht73.jpg
press to zoom
ht62.jpg
press to zoom
ht72.jpg
press to zoom
ht66.jpg
press to zoom
ht67.jpg
press to zoom
ht34.jpeg
press to zoom
ht32.jpeg
press to zoom
ht33.jpeg
press to zoom
ht31.jpeg
press to zoom
ht28.jpeg
press to zoom
ht27.jpeg
press to zoom
ht29.jpeg
press to zoom
ht30.jpeg
press to zoom
hopetoday1.jpeg
press to zoom
ht26_edited.jpg
press to zoom
ht26.jpeg
press to zoom
ht79.jpg
press to zoom
Covid-19 Relief ND Mission 21/22: Portfolio
bottom of page