top of page

1 Ton of Rice & 1000 Eggs for Quarantined Workers

ND Mission giúp 1 tấn gạo, 1000 trái trứng cho công nhân bị cách ly trở về nhà từ 5 địa điểm Huyện Trà Cú/Tỉnh Trà Vinh. 

Trường Mẫu Giáo An Quảng Hữu, Nhà Văn Hoá Ấp Sóc Trên, trường tiểu học An Quảng Hữu A,  Trường Tiểu Học Đinh An, Trường Mẫu Giáo Đai An.  Cảm ơn Chị Diễm Nguyễn đại diện HopeToday phát quà.

Những công nhân trở về quê sau nhiều tháng không có công ăn việc làm, bị cách ly nên tiền đã hết sach và bị đói.  HT hộ trợ cho họ gạo/trứng để ăn đỡ khi trở về nhà và kiếm công ăn việc làm.

ND Mission distributed 1 ton of rice and 1000 eggs for quarantined workers to return home from 5 locations in Tra Cu District/Tra Vinh Province (An Quang Huu Kindergarten, Soc Tren Hamlet Cultural House, An Quang Huu A Primary School, Dinh An Primary School, Dai An Kindergarten).

Thank you to Ms. Diem Nguyen on behalf of HopeToday giving gifts. The workers who returned to their hometown after many months without a job were quarantined, so they ran out of money and went hungry. HopeToday supported them with rice/eggs to eat while they are at home looking for work.

1 Ton of Rice & 1000 Eggs for Quarantined Workers: Portfolio
bottom of page