100 Portions of Rice/Noodles & Dried Fish for 3 Villages


HopeToday ND Mission giúp 100 Phần gạo/mỳ, cá khô cho ba làng Chư Ruồi Sul, kjai Tăng, Ser Rờ Mó/Xã Konhtoc/Gia Lai   bị cách ly.  Những người ở xa về thì bị cách ly ở nhà.

HopeToday ND Mission helps 100 portions of rice/noodles and dried fish for three villages, Chu Ruoi Sul, kjai Tang, Ser Ro Mo/Konhtoc commune/Gia Lai are isolated. Those returning from far away are quarantined at home

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

ht5.jpg
press to zoom
ht14.jpg
press to zoom
ht13.jpg
press to zoom
ht16.jpg
press to zoom
ht11.jpg
press to zoom
ht12.jpg
press to zoom
ht12.jpeg
press to zoom
ht6.jpg
press to zoom
dn78.jpg
press to zoom
ht23ht24.jpg
press to zoom
ht23.jpg
press to zoom
ht5.jpg
press to zoom
ht14.jpg
press to zoom
ht13.jpg
press to zoom
ht16.jpg
press to zoom
ht11.jpg
press to zoom
ht12.jpg
press to zoom
ht12.jpeg
press to zoom
ht6.jpg
press to zoom
dn78.jpg
press to zoom
ht23ht24.jpg
press to zoom
ht23.jpg
press to zoom